Thông báo ký xuất cảnh ngày 03.05

Phòng hồ sơ thông báo Lịch Ký xuất cảnh với những TTS có tên sau

DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT CẢNH

Thời gian 8h sáng ngày 03.05.2019.

Địa điểm văn phòng cty.
1 Nguyễn Văn Điệp 19/07/1985 Thái Nguyên
2 Hoàng Văn Đức 15/03/1997 Kon Tum
3 Nguyễn Văn Hạnh 3/10/1985 Vĩnh Phúc

Yêu cầu TTS có mặt đúng giờ để ký xuất cảnh.

 

 

 

Bài Viết Liên Quan