Thông báo ký hợp đồng xuất cảnh ngày 25/05/2018

  1.   Kí hợp đồng:

 

Thời gian:   08:00  ngày 25/05/2018.

Địa điểm: Văn phòng công ty

STT Số lượng Số HĐ Họ tên Quê quán Giới tính Ngày giờ ký HĐ Ngày xuất cảnh dự kiến Tiêm Rubella
1 1   Nguyễn Văn Dũng Bắc Ninh NAM 8H sáng ngày 25.05.2018 01.06.2018  

 

Bài Viết Liên Quan