Thông báo ký hợp đồng xuất cảnh ngày 03.04

Ký Hợp đồng xuất cảnh:

Thời gian08giờ 00, ngày 03/04/2019

Địa điểm: Văn phòng Công ty

– Danh sách TTS/KS có lịch ký HĐXC:

 

STT Họ tên Quê quán Giới tính Ngày giờ ký HĐXC Ngày dự kiến XC
1 Nguyễn Chí Đông Phú Thọ Nam 08giờ00,

ngày 03.04.2019

09.04.2019
2 Đào Văn Thắng Nghệ An
3 Trịnh Quang Tuyền Nam Định

 

 

Bài Viết Liên Quan