TB ký xuất cảnh ngày 14.03

  1. Ký Hợp đồng xuất cảnh:

Thời gian08 giờ 00, ngày 14/03/2019

Địa điểm: Văn phòng công ty

 
STT Họ tên Quê quán Ngày giờ ký HĐXC Ngày dự kiến XC
1 Nguyễn Văn Trình Thanh Hóa 8:00 ngày 14/03/2019 20/03/2019
2 Nguyễn Công Danh Quảng Bình
3 Nguyễn Văn Cảnh Hà Tĩnh
4 Lê Quốc Việt Hà Tĩnh

Bài Viết Liên Quan